مشاهده کانال (📚جزوه گاج📚)

تاریخ تاسیس:

Feb. 1, 2019, 1:32 p.m.

4 424

74 489

0

📚جزوه گاج📚

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
جزوات ناب کنکوری📝 دهم،یازدهم،دوازدهم و پشت کنکوری های نظام قدیم بهترین جزوات در کانال ما👍 پست های انگیزشی😊 اخبار کنکور از منابع معتبر📰 ادمین: ♦️ @goftbartar_ad توجه 📣 فقط به خاطر خاص شدن و عدم استفاده از نام های تکراری از پسوند گاج استفاده شده❤
جدیدترین تغییرات