مشاهده کانال (کاروان دو)

تاریخ تاسیس:

April 1, 2019, 4:52 p.m.

93

927 160

0

کاروان دو

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
این کانال ویژه دانشجویانی است که کاروان شماره دو(۲۱تا۲۵ فروردین) را انتخاب کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند. مدیر کانال قبل سفر @masir_7 مدیر کانال حین سفر @javan_moemen_enghelabi
جدیدترین تغییرات