مشاهده کانال (ذکر مشایخ)

تاریخ تاسیس:

Jan. 16, 2017, 2:27 a.m.

106

998 965

12

ذکر مشایخ

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مقصر الممالک فی المفسر المکاتب دیوان خبائث الرجال فی المکاتب الکنال برای ارتباط با نویسنده با این آیدی: @ID و یا هر آیدی دیگری که مایل بودید ارتباط برقرار کنید نوشته حکیم ابویاور القزوینی قصد بنده بی حرمتی به کسی نیست و شوخیها صرفا از سر عشق و ارادت است
جدیدترین تغییرات