مشاهده کانال (خبرنگاران علوم تحقيقات)

تاریخ تاسیس:

Dec. 30, 2018, 11:15 p.m.

2 097

136 492

0

خبرنگاران علوم تحقيقات

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
⚜️اولين كانال خبرى رسمى علوم تحقيقات⚜️ 🔴اخبار لحظه اى و موثق🔴 گزارشات خود را در غالب عكس و فيلم براى انتشار و پيگيرى ارسال كنيد✅ Admin : @Mr_SRBIAU هرگونه كپى بردارى از اسم و اخبار شرعا حرام است🖐🏼
جدیدترین تغییرات