تبلیغات

مشاهده کانال (شهرخاکستری)

تاریخ تاسیس:

Jan. 17, 2016, 9:03 p.m.

تعداد اعضا:

9468

56

شهرخاکستری

افزودن به تلگرام

◈در این شهر صدای پای مردمانی می آید که همچنان که تورا می بوسند طناب دار تورا می بافند. مردمانی که صادقانه دروغ می گویند.. #شهرخاکستری @Danaabbasian ◈تابع قوانین جمهوری اسلامی ایراندر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...