مشاهده کانال (کوردهای تروریست را بشناسیم👉👉)

تاریخ تاسیس:

Aug. 5, 2016, 12:18 p.m.

23

1 079 356

8

کوردهای تروریست را بشناسیم👉👉

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال کوردهای تروریست را بشناسیم در جهت آگاهی به ملت آزربایجان از خطر بزرگی چون ادغام آنها در بین مردم تورک آزربایجان می باشد‼️‼️‼️ با شعار 👇👇👇👇 مبارزه با کورد از خانواده شروع می شود ❌❌❌❌❌❌❌ 🆔 @kurdterorismدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات