مشاهده کانال (لرن یار)

تاریخ تاسیس:

Feb. 13, 2019, 12:25 a.m.

226

551 817

0

لرن یار

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
📝رضا پور|طرفدار تمام وقتِ برنامه نویسی|مؤسس سایت لرن یار 📝مدرس آکادمی آکسفورد edu انگلستان 📝دکترای افتخاری نرم افزار از امریکا 📝عضواصلی انجمن کامپیوتر ایران ارتباط بامدرس: @rezaa_pour وب سایت: www.learnyar.comدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات