مشاهده کانال (اقتصاد در گذر زمان(م.ع مختاری))

تاریخ تاسیس:

Feb. 9, 2016, 5:51 p.m.

7 657

55 807

327

اقتصاد در گذر زمان(م.ع مختاری)

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال شخصی محمد علی مختاری پژوهشگر اقتصاد توسعه در ایران و سوئیس با هدف ترویج دانش روز اقتصاد تماس با مدیر کانال: @Ali_mokh
جدیدترین تغییرات