مشاهده کانال (MᷟᴀⷶʟᷞᴀⷶᴋᷜᴇᴅᴀⷶʀᷢD)

تاریخ تاسیس:

April 7, 2019, 1:41 a.m.

55

991 077

0

MᷟᴀⷶʟᷞᴀⷶᴋᷜᴇᴅᴀⷶʀᷢD

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🌼 ﷽ ||•وِلکآم نآبی هآے خاصـ|| بٌغضًم مـیگیرٍعـ نآرآحًتـ میشًمّـ عًمّآدیـگٍع گٍریٍعّـ نٍمیـکٌنمّـ ٌدٌرٌصتٍعـ کٍع صًختٍهـ وًلی اًلًکیـ کٍهـ نیصـ مًعنـ «مًلًکٍهـ،دًردًمـ»! 💊💉 🔛 تاسیس چنل:98/1/1 لینکه چنلمون👇 @malakehdrd
جدیدترین تغییرات