مشاهده کانال (هیئت مساکین الرقیه(س) محفل جوانان حسینی(ع))

تاریخ تاسیس:

Jan. 7, 2017, 10 a.m.

89

1 083 700

37

هیئت مساکین الرقیه(س) محفل جوانان حسینی(ع)

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
هیئت مساکین الرقیه(س)محفل جوانان حسینی(ع) ♦مراسم هفتگی♦ چهارشنبه شبها ساعت ۲۱ م شهدا_پشت اداره ی برق_خ منتظری_روبه روی پارک خیام_ک محمدیان فخر_حسینیه جوانان حسینی 🔴اینیستاگرام هیئت🔴 https://instagram.com/masakinroghaye_javananhosseini?utm_source=ig_
جدیدترین تغییرات