کانال ما در تلگرام

تبلیغات

مشاهده کانال (مدياى داروسازى)

تاریخ تاسیس:

Dec. 5, 2015, 9:52 p.m.

تعداد اعضا:

991

39

مدياى داروسازى

افزودن به تلگرام

سلام گروه مدیای داروسازی تولید کننده مدیای آموزشی داروئی و درمانی هدیه جامعه داروسازان ایران به بیماران ارزشمندمان و تامین کننده مطالب کوتاه و بلند آموزشی برای جامعه داروسازی کشور. telegram.me/media_Drug instagram ;Media_Drugsدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'مراسل تحرير الشام' از @mqard به @alalaalal
  • تغییر نام کاربری کانال '⚔ S_K_A_N_ ⚔' از @SKAN_RSS به @S_K_A_N
  • تغییر نام کاربری کانال 'آیَت الله مجتَهِدیٖ تِهرَانیٖ(ره)' از @mojtahedie به @ayatolah_mojtahedi
  • تغییر نام کاربری کانال 'غఠِٖٗؔمِِِٖٖٖٗؔٗؔٗؔڪِِٖٖٗؔٗؔఠِٖٗده' از @union_s_news به @Qam_kadey_khaterat
  • تغییر نام کاربری کانال 'فاز سنگین' از @faz_sngain_chnl به @faz_sngin_chnl
  • تغییر نام کاربری کانال '💎the legends💎' از @Liberal_girls به @thelegends3
  • تغییر نام کاربری کانال 'ء💗ٱ ζע ۾ ✾ ୭رכي۵💗' از @a_njim به @mkk19