مشاهده کانال (پایگاه بصیرت و جهاد)

تاریخ تاسیس:

Nov. 26, 2017, 7:50 p.m.

تعداد اعضا:

200

4

پایگاه بصیرت و جهاد

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
بصیرت نیاز امروز آمادگی دفاعی نیاز فردا "اول جهاد فرهنگی،سپس جهاد دفاعی" این پایگاه توسط تعدادی از جوانان به جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا و رزمندگان گردان حنین و ادامه راه آنان اداره می شود... راه ارتباط با مدیران پایگاه @mosafer304در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات