مشاهده کانال (انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی)

تاریخ تاسیس:

Feb. 1, 2017, 12:29 p.m.

196

405 647

1

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Ⓜ خبرنامه انجمن اسلامی #مستقل دانشکده ی فنی دانشگاه تهران 🔴 ارتباط با مدیر کانال : @Mostaghellfanni 📢 #دانشجو مؤذّن جامعه است. اگر خواب بماند، نماز امّت قضا می‌شود. "شهیدمظلوم، آیت اللّٰه دکتر بهشتی(ره)" 📚 🖇 نقد حکومت آری ، نفی حاکمیت هرگزدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات