مشاهده کانال (My bonsai 🌳)

تاریخ تاسیس:

Oct. 2, 2018, 9:58 p.m.

150

753 274

0

My bonsai 🌳

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
این کانال قصد دارد تا با ارائه مطالب آموزشی،در مورد مبانی بنسای،به رشد و تعالی این هنر باستانی کمک نماید.آموزشهای ما از مقدماتی تا سطح پیشرفته،بصورت گام به گام ارائه میشود.🎄 جهت طرح پرسش و ارتباط با آدمین @kishbonsaiدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات