مشاهده کانال ([ نمیفهّمی ])

تاریخ تاسیس:

Nov. 2, 2018, 11:51 p.m.

1 543

179 696

0

[ نمیفهّمی ]

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
یک طرفه بودن ، همه چیزو نابود میکنه. از خیابونش بگیر تا رابطش ... (تو نِمیفَهّمی...) Chnl 2 : @SrtneMaqzدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات