مشاهده کانال (مهدی نیکخواه - Mahdi Nikkhah)

تاریخ تاسیس:

Sept. 24, 2015, 4:20 p.m.

203

541 577

89

مهدی نیکخواه - Mahdi Nikkhah

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
درس خوانده روابط بین‌المللی که همه‌اش قانون جنگل است، نه لفاظی‌های دیپلماتیک! اسلامی که به عدالت نرسد، کفری‌ست که لباس توحید به تن کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: BGH.ir @bachehayeghalam و دستی بر آتش داغ رسانه‌های اجتماعیدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات