تبلیغات

مشاهده کانال (قفسه Qafase.ir)

تاریخ تاسیس:

Sept. 25, 2015, 11:56 a.m.

تعداد اعضا:

37

84

قفسه Qafase.ir

افزودن به تلگرام

کانالی برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و معرفی کتاب‌/به کوشش آقا حمید گل خاکم سالار @aqahamidegol_ir قفسه/مسجدنما/مدرسه‌نماو... نشانی جهت عضویت مستقیم: https://telegram.me/joinchat/AzOkwzwPjTtscSIc0PB3vQدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...