تبلیغات

مشاهده کانال (رهنمون سلامت)

تاریخ تاسیس:

April 17, 2016, 6:30 p.m.

تعداد اعضا:

7620

717

رهنمون سلامت

افزودن به تلگرام

(رهنمون سلامت)رسانه ایی است برای نشر تحلیل ها واخبار نظام سلامت به همراه مطالبی از حوزه فرهنگ، سیاست. ما میکوشیم با محوریت عدالت ،خود را در چارچوب صف بندی های مرسوم و منفعت طلبانه قرار ندهیم. آدرس مدیران کانال: @Rahnemoon110 @drsaeidi1978در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...