مشاهده کانال (رنج هستی)

تاریخ تاسیس:

Feb. 11, 2020, 7 p.m.

43

1 242 241

0

رنج هستی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
‏«‏ترک آرزو کردم، رنجِ هستی آسان شد...» - یه چیزایی می‌نویسم فقط واسه این‌که نمونه توی گلوم، بغض بشه. :)
جدیدترین تغییرات