مشاهده کانال (رصام / رصد اقتصاد مقاومتی)

تاریخ تاسیس:

May 18, 2016, 12:08 p.m.

787

350 636

2106

رصام / رصد اقتصاد مقاومتی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال رصد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ارتباط با ادمین: @ghrostampour @mighat1818
جدیدترین تغییرات