مشاهده کانال (پایگاه اطلاع رسانی محمد سالاری)

تاریخ تاسیس:

Nov. 7, 2016, 11:18 a.m.

1 115

238 135

97

پایگاه اطلاع رسانی محمد سالاری

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
✔️ عضو شورا و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ✔️ قائم مقام دبیرکل حزب همبستگی ✳️ ارتباط با ما: @shahr_khabarnegar
جدیدترین تغییرات