مشاهده کانال (کانال اشعار حسین صمیمی)

تاریخ تاسیس:

April 16, 2019, 10:26 a.m.

57

1 003 301

0

کانال اشعار حسین صمیمی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
خزعبلات، جفنگیات، لاطائلات ومهملات حسین صمیمی تحت عنوان شعر باگویش محلی کریزی🙄 ارتباط مستقیم با مدیر👇 @biighararrدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات