مشاهده کانال (سازندگی پس از سیل(#سپاس))

تاریخ تاسیس:

April 12, 2019, 7:52 p.m.

281

498 826

0

سازندگی پس از سیل(#سپاس)

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
سیل کمک‌های مردمی به سیل زدگان فروکش خواهدکرد! ولی مشکلات سیل زدگان تازه آغاز می‌گردد بیش از4000منزل مسکونی و اثاثیه منزلشان درشهرهای گنبد، گمیشان و آق قلا قابل استفاده نیست وبیش از70%زمین‌های کشاورزی شان هم دچار آب گرفتگی شده است #سپاسدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات