مشاهده کانال (شاهین شهر)

تاریخ تاسیس:

Oct. 30, 2015, 1:45 p.m.

21 093

15 266

312

شاهین شهر

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال تلگرام شاهین شهر ارسال خبرهابه مدیررسانه - "معین صادقیان" @moeinsl 09395688665 مدیر تبلیغات - "وحید مسعودی" @v_masoudi 09132064525 کد شامد 1-1-2507-61-4-1
جدیدترین تغییرات