مشاهده کانال (کانال اطلاع رسانی شورای اسلامی روستاها)

تاریخ تاسیس:

Oct. 1, 2017, 11:01 p.m.

256

455 911

32

کانال اطلاع رسانی شورای اسلامی روستاها

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
با مدیریت و نظارت کارشناس ارشد حوزه شوراها فرمانداری شهرستان رشت و نویسنده کتاب « پرسش و پاسخ شورای اسلامی روستا » انوشیروان مباشرامینی @Anoshirvan_mobasher_amini @shorayerostaدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات