مشاهده کانال (پایگاه خبری شوشنا)

تاریخ تاسیس:

Jan. 2, 2019, 11:13 a.m.

169

768 519

0

پایگاه خبری شوشنا

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
پایگاه خبری شوشنا با پوشش خبرهای شوش،خوزستان وکشور ⬇برای ارسال صدای مردم و تبلیغات با شناسه زیر در ارتباط باشید @soleimani5252
جدیدترین تغییرات