تبلیغات

مشاهده کانال (سیمین ساق، شعر پارسی)

تاریخ تاسیس:

Sept. 29, 2015, 1:02 p.m.

تعداد اعضا:

8170

160

سیمین ساق، شعر پارسی

افزودن به تلگرام

برگزیده‌ای از بيت‌هاي نابِ فارسي 🕊 http://siminsagh.ir بانک شعر فارسی: http://siminsagh.net پیشنهاد و انتقاد: @enikazemiدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...