تبلیغات

مشاهده کانال (رادیو تلگرامی ورزش)

تاریخ تاسیس:

Nov. 25, 2016, 8:54 p.m.

تعداد اعضا:

235

66

رادیو تلگرامی ورزش

افزودن به تلگرام

کوششی برای در دسترس قرار گرفتن ورزش، به عنوان مفهومی فرهنگی و اجتماعی برای عموم مردم، در حداقل زمان ممکن و در همه جا. ارتباط؛ @abolfazlbejani @afaridfathi @Karimi3488 لینک رادیو https://telegram.me/joinchat/C_-gBj_PniSPCOtac-1Wygدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...