مشاهده کانال (تلاوت کلام اللّهﷻ)

تاریخ تاسیس:

Dec. 25, 2018, 11 p.m.

176

645 519

0

تلاوت کلام اللّهﷻ

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال 👈 تِــلاوٰت کَــلام اللّٰهﷻ کلام #الله را ب گوش همه برسانیم بی شک آرامش همه ما در یاد #الله است. یا الله به همه ما توفیق بندگی با نیتی پاک نصیب فرما.آمین @talavatzibaدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات