تبلیغات

مشاهده کانال (ترفند مدیریت)

تاریخ تاسیس:

Oct. 10, 2016, 12:44 a.m.

تعداد اعضا:

36696

8

ترفند مدیریت

افزودن به تلگرام

🔳⭕️برای موفقیت در محیط امروزی باید درک درستی از نحوه مدیریت داشت. این کانال به منظور موفقیت افراد در سازمانها طراحی شده است. ⭕️▪️ما براى وقت شما ارزش قائليم⏰در اين كانال روزانه تعداد كمى پست باكيفيت منتشر می شود. ID: @lifekaizenn ارتباط با ادمیندر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...