مشاهده کانال (ترک تکرار اشتباه)

تاریخ تاسیس:

Jan. 13, 2016, 12:43 p.m.

16

1 173 426

0

ترک تکرار اشتباه

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
tlgrm.me/tarkfa Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit. به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته . . . . . . . . . . . . . . . Leave Channelدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات