مشاهده کانال (انتخابات شورای شهر تهران)

تاریخ تاسیس:

April 25, 2017, 4:31 p.m.

تعداد اعضا:

56

1

انتخابات شورای شهر تهران

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مسئولیت عملکرد شهرداری با شورای شهر استدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات