مشاهده کانال (انتخابات شورای شهر تهران)

تاریخ تاسیس:

April 25, 2017, 4:31 p.m.

48

861 581

18

انتخابات شورای شهر تهران

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مسئولیت عملکرد شهرداری با شورای شهر استدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات