مشاهده کانال (Wireless_Tech)

تاریخ تاسیس:

Nov. 5, 2015, 9:35 a.m.

10 048

34 609

420

Wireless_Tech

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مرجع تکنیک های آموزشی شبکه های بیسیم و مایکروویو @wireless_tech نویسنده و مدیر کانال: @Masoudi_Dadehnama مسئول آموزش و تبادل: @MohammadJavadAhmadi ارتباطات شبکه داده نما Dadehnama.ir 02188538411 دفترتهران 03136618510 دفتر مرکزی اصفهاندر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات