مشاهده کانال (دیده بانی اخبار مهم استان یزد)

تاریخ تاسیس:

Nov. 7, 2015, 11:41 a.m.

18 364

16 578

445

دیده بانی اخبار مهم استان یزد

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال دیده بانی اخبار مهم استان یزد اخباروتصاویر خودتان را برای انتشار بفرستید @yazdclick زیرمجموعه سایت یزدی نیوز بامجوز وزارت ارشاد برای تبلیغات به کانال زیر بروید @yazdraport_adv سروش http://sapp.ir/yazdreport شامد: 1-1-1367-61-0-10
جدیدترین تغییرات