مشاهده کانال (YeS)

تاریخ تاسیس:

June 13, 2018, 10:56 a.m.

325 563

298

19

YeS

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مجله ی اجتماعی انتقادی YeS ارتباط با ادمین و هماهنگی تبلیغات @nama94 نرخ تعرفه تبلیغات در کانال YeS @yesads
جدیدترین تغییرات