مشاهده کانال (𝒴𝑜𝓊𝓇𝓈𝒾𝓁𝑒𝓃𝓏𝒾𝑜 🕯)

تاریخ تاسیس:

Dec. 14, 2019, 8:24 a.m.

1 378

229 058

0

𝒴𝑜𝓊𝓇𝓈𝒾𝓁𝑒𝓃𝓏𝒾𝑜 🕯

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Этo нopмaльнo — пoтepять ceбя нa нeкoтopoe вpeмя. В книгах, в природе, в искусстве🕯 Для связи: @Yoursilenzio_bot
جدیدترین تغییرات