مشاهده کانال (باشگاه شطرنج ذهن آفرین)

تاریخ تاسیس:

Jan. 27, 2018, 9:14 a.m.

34

1 069 730

0

باشگاه شطرنج ذهن آفرین

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
ذهن آفرین ،این نوید را میدهد با هدف آموزش و پرورش استعدادهای درخشان گامهای بسیار موثری در پیشبرد شطرنج شهرمان بردارددر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات