در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'یادگاری سعید نفرت' از @Oniuns_news_girl به @Only_aynaz_almani
  • تغییر نام کاربری کانال 'caption' از @textparazit به @telgram_caption
  • تغییر نام کاربری کانال 'حچا๋ية๋✅' از @HIJAEAT به @NNN70
  • تغییر نام کاربری کانال '🔞 wjjsonchnl🔱' از @Zehneasheqq به @Wjjsonchnl
  • تغییر نام کاربری کانال 'Naqabl' از @PeTrrus به @Naqabl
  • تغییر نام کاربری کانال 'Bot_admin' از @khomaram به @sxsyab
  • تغییر نام کاربری کانال 'Unicorns🏳‍🌈' از @sahrrad به @sahrradd