در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'تيليجراد العامة' از @telegrad12 به @telgrad12
  • تغییر نام کاربری کانال '🔷شبکةّ أّخبأّر هّيّئةّ تٌحريّر أّلشأّم🔷' از @R_K_M_R_T به @R_K_M_R_T_u_T
  • تغییر نام کاربری کانال 'ShEEn Production' از @Shahram_AzarMehr به @Sheen_production
  • تغییر نام کاربری کانال 'ورزش سقز' از @fj_70 به @v_saqqez
  • تغییر نام کاربری کانال 'The Aliens👽👣' از @Caliiber به @TheAlienss
  • تغییر نام کاربری کانال 'Ariyab chanel' از @dayanshopz به @ariyab_chanel
  • تغییر نام کاربری کانال '✪ Ďเcтαтσri[2] M๏ятαℓ ✪' از @APK_MAFIA به @DICTATORI_MORTAL_TM