مشاهده کانال (آموزش رقص سحر)

تاریخ تاسیس:

June 19, 2017, 10:31 p.m.

262

582 233

762

آموزش رقص سحر

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
آموزش رقص آذرى(٦و٨، تركمه، قاوال و ساز)، فارسى(سنّتى و مدرن)💃🏻 براى بانوان و كودكان ٧ سال به بالا و عروسدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات